Gibsport
Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0.00 zł
  Katalog » Regulamin
Kategorie
Producenci
Informacje
Regulamin
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.gibsport.com.pl prowadzony jest przez firmę Gibsport Sławomir Gibała, Mickiewicza 8, 35-064 Rzeszów, NIP 813-102-10-01, REGON 690345291

2. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.

3. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.

4. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi niniejszy Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze strony internetowej sklepu.

5. Klient może kontaktować się ze sklepem poprzez adres e-mail gibsport@gibsport.com.pl lub telefonicznie poprzez nr 17 853 51 24
SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


1. Dokonywanie zakupów w Sklepie i składanie zamówień możliwe jest za pośrednictwem zarejestrowanego konta na stronie Sklepu lub bez konieczności trwałej rejestracji danych w bazie danych Sklepu.

2. Celem rejestracji w Sklepie konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych: danych Klienta, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu Klienta, a także ustalony przez Klienta login i hasło, danych wysyłki, tj. imię, nazwisko, ulica, numer domu lub mieszkania, miasto, kod,

3. W wyniku rejestracji w Sklepie dla danego Klienta zostanie utworzone indywidualne konto, dostępne dla niego za pomocą podanego przez tego Klienta w procesie rejestracji loginu i hasła.

4. Warunkiem koniecznym dla założenia konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie aktywnego okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”, umieszczonego pod Formularzem Rejestracyjnym.

5. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim kontem. W ramach konta Klient może w szczególności śledzić status bieżących zamówień, sprawdzać szczegóły zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami, a także zarządzać danymi swojego konta.

6. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego loginu i hasła osobom trzecim.

7. W przypadku dokonywania zakupów w Sklepie bez rejestracji konta konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia oraz akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie aktywnego okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”

8. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta (w tym ich rodzaj, kolor oraz liczba) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów do koszyka.

9. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary oraz sposobu ich dostawy.

10. W trakcie składania Zamówienia – do momentu złożenia zamówienia poprzez aktywowanie okienka „Złóż Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych podanych w procesie składania Zamówienia, w szczególności w zakresie wybranych przez siebie Towarów, zarówno co do ich rodzaju, jak i liczby jak również co do formy płatności oraz miejsca i formy ich dostawy.

11. Po podaniu przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać następujące informacje:

- określenie liczby i rodzaju zamówionych Towarów,

- cenę Towaru oraz koszty dostawy,

- dane osobowe zamawiającego Klienta

- formę odbioru i adres dostawy zamówionego Towaru,

- dane do faktury VAT (jeżeli Klient zażądał jej wystawienia).

12. Wysłanie przez Klienta Zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Potwierdź zamówienie ” stanowi oświadczenie woli Klienta o zamiarze zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu .

13. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie automatycznie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

14. Po zweryfikowaniu przez pracownika Sklepu wszystkich istotnych elementów Zamówienia zostanie ono przez niego zatwierdzone i przyjęte do realizacji, co jest potwierdzane wiadomością e-mail.

15. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w punkcie 14 powyżej.

16. Nie wysyłamy towaru za granicę kraju .

CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI


1. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie uwzględniają kosztów dostaw.

2. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów.

3. Ceny w sklepie internetowym
www.gibsport.com.pl mogą się różnic od cen w sklepie stacjonarnym Gibsport, Mickiewicza 8, 35-064 Rzeszów

4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- przelewem na wskazane przez sklep konto bankowe

- płatność prz odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym Gibsport Mickiewicza 8, 35-064 Rzeszów

5. Płatności należy dokonać do 7 dni od daty złożenia zamówienia. W razie braku płatności za zamówiony towar, po uływie tego czasu zamówienie zostaje anulowane.KOSZTY DOSTAWY


1. Dostawa towarów ograniczona jest do terenu Rzeczypospolitej Polskiej i realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

2. Koszt dostawy wynosi 15zł (piętnaście złotych)

3. W przypadku zamówionych Towarów, których wartość przekracza 300 zł (trzysta złotych) dostawa jest gratis, za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4. Termin realizacji dostawy wynosi zazwyczaj od 1 do 3 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania przez Sklep wpłaty Klienta.

5. W przypadku braku Towaru w magazynie klient zostanie poinformowany o tym fakcie.GWARANCJA I REKLAMACJE


1. Wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie są nowe iobjęte gwarancją producenta lub dystrybutora.

2. Właściciel sklepu nie jest producentem towarów.

3. Właściciel sklepu zobowiązuje sie do dostarczenia towarów bez wad

4. W przypadku niezgodności Towaru z umową Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji

5. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając maila na adres
gibsport@gibsport.com.pl

6. Klient powinien przesłać czysty i starannie zapakowany reklamowany towar na adres siedziby sklepu ul. Mickiewicza 8, 35-064 Rzeszów.

7. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis wady Towaru, oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód jego zakupu

8. .Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.ZWROTY

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres e-mail: gibsport@gibsport.com.pl lub na adres siedziby Sklepu ul. Mickiewicza 8, 35-064 Rzeszów.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

3. Prosimy o odesłanie lub przekazanie nam Towaru niezwłocznie a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar do Sprzedawcy przez upływem terminu 14 dni.

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Prosimy pamiętać o odesłaniu paragonu.

4. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia, tj. ceny Towaru wraz z kosztem wysyłki do Klienta w terminie do 14 (czternastu) dni od otrzymania zwróconego Towaru.

5. Koszt odesłania Towaru do Sklepu pokrywa KlientOCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem danych osobowych jest Gibsport Sławomir Gibała, Mickiewicza 8, 35-064 Rzeszów

2. Zgodnie z art.14 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (RODO)

2. Dane osobowe gromadzone przez Gibsport przetwarzane są wyłacznie do obsługi  zamówienia i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego. 

3. Odbiiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane na okres konieczny do celu, do jakiego zostały zebrane. 
Dane osobowe moga być przechowywane dłużej, w przypadku, gdy taki wymóg określają przepisy lub regulacje prawa, oraz w celu ustalenia, wykonywania  lub obrony praw administratora     

5. Pragniemy wskazać, iż w przypadku wystawienia Państwu przez firmę Gibsport, faktur VAT, podanie danych i czas ich przechowywania przez administratora wynika z przepisów podatkowych.

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora do dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy. 


Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07 maja 2018 roku.Powrót
Koszyk
... jest pusty
Darmowa wysyłka
Zamówienia na kwotę powyżej 300.00 zł
Logowanie
Promocje
Zobacz wszystkie
Promocje

Zobacz wszystkie
Sklep stacjonarny
W sklepie stacjonarnym:Honorujemy rabaty:


Newsletter
Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w sklepie ? Podaj nam swój e-mail aby otrzymywać sklepowy newsletter.
E-mail:
Twoje imię:
22 lipiec 2019
1432834 wywołań od 19 styczeń 2014
Copyright © 2012 oscGold